Skip to main content

Full text of "The frieze"

See other formats


^H^HiJ vhhJ L^HB^iiJ UmihhI ■■■■■■ I I Lhm^ !■■■■■■■ 
DL gaU 


s 


iJ-^an cTTELLenic C^ounciL ami J^iamond 9 


cy^LfiLi Oil Om.£.^a 


10 


<=^Lt^ka [betta <Pl 


n 


c^tf^Ha £f2^do ^k 


12 


a^Lfifia 0amma lislta 


13 


c^Ljifia Qmicion 'lPi 


14 


JUj^ka <Pi^i 


15 


c^Lf^da 9(i U^siia 


16 


^dta U^slta Ibdta 


n 


J^zLta ^amina 


IS 


U^dta <Pk £(,uion 


19 


^amma <?k 'Bi.ta 


20 


J(al2f2a c/Hjifia D fizta 


21 


n(af2l2a lizita 


22 


lr{ajijia 3\ajxJ2a '^anima 


23 


'tPhi cSi^ma cSi^ma 


24 


<Pi Szla <Pk 


25 


iSi^ma J^Uta L/au 


26 


<Siqma l}(alipa 


27 


Onte.xrxatein.itu C^ounciL ana 
J\aLeqatn.o± 


2S 


^Lf^fia £l,uLon 9^i 


29 


cn-Lliha ^amma Jxho 


30 


c::^Lfika Dau Ome^a 


31 


'j^ztta Si^nia ^fii 


32 U^eita Dau U^zLta 
^lizLta ^fi±iLon 
-f\abba c^Lttka 
jLamaa (-iii crrLbna 
<Pk l^zLta DLta 

i/-^ki J\al2Jia <:~>iqma 
^fii Si^ma [hdla 
y ki <~>iqnia J\abJ2a 
<Pl U(af:f2a c4ll2l'ia 
i^iqma t:7TLbna ^ biiLon 
^iqtna <^Lbka ^\\u 
^iqma C-ki 

Dau ^J^dta <PkL 

J au ^ biiLon i/-^ki 

Jkzta CAi 

DL guy. 

<l^'oxtkwkiU Dun 
C^ommunitu crftition 
(-kaxitu Dunctioni 

<z>boxti 

OnaiuiduaLi. 

<~imaLL ^xouhi 
fLanaid i:hkotx 

Dkenze Vaxtiei. 

J^etxeat 
DLoxida 33 
34 
35 
36 
37 
3S 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4S 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
56 
5S 
59 
62 
64 
6S 
70 

77 (L)nc£ in a ivhiLs. uou rind ±oniz rzisndi. 
^Wno azE jxisnai. xiqkt jxom tns ±taxi, 
Uou can ts-LL bu a imiLs, a ivoxa o% a toucn 
Ot i. a T£.£.Linq uou navs. in ijoux nzaxt. 
Uou can ts-LL hu ths. isjaxm aLotv inuas uou 
^Wn£.ns.v£.x tnoi£ bsobtz axz nzax 
Ut ± a uJonaexruL, comjoxtabLs. jEzLina 
J-iks. uou us. knoiun inzm jox nianu a jj^-ax. 
ijou can tzLL bu tne ivau tn£.u iviLL bxianis-n 
cl.v£.n ins. qloomisi.i aau 
c:/rna now tnsu i.tana bu uou . . . ana 
cHs-ib you . . . ana cnssx uou 
crf-ttsx otnsxi. naus aons tksix own wau 
Uou can tsLL bu tks wau tksu iviLL Liiisn 
Jo uoux txoubLsi., tkz biq ana iks imaLL 
^^na tksn ±au tkat tksu undsxitand uou 
<:So uou don t jssL lo bad ajtsx aLL. 
t/ei, ones in a ivkiLs loms rxisndi.kibi. axs mads, 
Jkat luiLL Lait and nsvsx dis 
Ot xsaLLu dosi. kabhsn, juii ones in a ivkiLs. r^. 


6t\ ^Lxz 

♦ r ' 

Oi' i. crfciblisininq 
s Si 

^ — J 
I*) 

s 

Q t 10 
II 


&M QSi €|j ^l 

12 
13 h^^^ 
^mj 

^/ K»I|^ v^v 

(QliiCiir^ 

-'^m^a^ 


lu^^Bi i..^~^^ ,' i__^^^j" 

15 
Ml ^ r^i I '1|[^ '^f! 
CO 
^T^j^JR - O 


^213 ^ s ^**^ llil|j?^5^1 


S^l C?^| 
J 
4^P^^^ 
^'5 
16 

Ri^CJ; CS f j i ^^2 17 
^^J-^ 

^n "^p- 
fe 
! I 

€07 rt n o 
(3 U. ^f!|(^| 
i^ 2 


St 
v.v:j^ gt H^ 


C^l H^l'^l^ im wHm 

^t '^4 18 
19 ^■ 
:8 a> ti 
^^llC^ 


tk^ €»ii 20 HI 
21 1 22 

4t^f^ \ t-^^ A 
"^^J! -^^^^J '^^1 


1^ 

4 
J L 23 
24 
25 
26 27 Int^rfraternttij (Enunril 
2Cal?9atl|O0 28 
V 
m tg^|C<<^!^n 


29 ^%im 


30 

^ 
2. 


qM 
r 


^ 
s. 

<< 

rtcfV ISP^ 
m » w ^ 


o s iK^ 


-# 7 
^il^i^C^ICj 
>45i^ 

31 
32 ^^jgg^ 


^^^^^ ^^i^g ^kn^^^ '%'^/^ ^l||t&yi:$i^ ^;4aJ 33 €E^j^C^ 
34 Q^ \fi^ I^Jj IM^ 35 
36 
5 S f|j^^ C C^ 


^ 


€^i €iiSi '€^:; %^^ '^m 


« J5- 
.4" « 

4i^;^0g1i&g p^j iC^I^^^ 
C^'^ 
^ifyj 37 
38 
39 
^■^|i' 

ra^Ji^ 
^^M 

4 «9^ 


40 
41 i 
I 


42 ^J 

t4 

'^z^- I 


m tn ^ » 


M^^ 
r-*l 
HK "^^ l^j i^Hl ^Ig^ij : 4^1 

<>» <a 43 
44 i^p (p^ Cf3! §S ^m 


iSj^]^, ^3, ^^ Qi^ 

Cj: c^i <^ nffv '^i'i: 45 
C^^3i ^^3'i ^3 
C^l <Sj 
0i /a 


^: (^ 

15^ ^^1^9 ^€^1 'Il9li '4^ 
-*i ^V (^j ^^i ^ 
46 
47 
48 
49 ^^^2'i ^ Hc^ShI ^jp^fc ^<^ffe^ 50 


51 
52 
en m 
nt 
It 
n 

* 

t 
t 
A 
t 
t 
t n 53 

<I^affoMl SaU (d A 

iR 

I J\itE J'Luina (^onts.i.t '"^ i^fepf JK~fln^|^L isSi^^^^Kf ■^B'^lBfl 
Cax J^dcoxation if-^axadi 54 M I EsnU cf\oai.t 
A 

(3 iANQITi 
iiAlA®?ii®N 
i 
55 


56 


^PT^^^^^^ 
57 


Jlddi Otu^kn 6i ^ocun ■^au Ot ^a6.on 
^. or (-17 

c/fi;out JiaLf 58 cRil zmmmm 

c/^ J^atuxaL cJ^zLLo ^lom c/f '\Jsiv '\}xLEnd± ■^ ri. 


t 


1 ^^m ^iBa^^^^^H 


■'WW ^H fl^.^k 


jufff^KKt^jJ/^^ 


lb— L-^^liEiaL- 


^V^^^^Bifl^^H*' ^^^^^^^^^1 
59 60 ^^'; " '-■%«. ?^ '* f 61 


62 
IffAl 
63 (^aoh (Htm^a Uttir 


^ ^ £ ^ S £ J? 

64 i 
Jla^XXO^VEEJM Dog^ <pa^j?jy 
65 


g'ANQIA QIAlIiE 

ANi WKB fiJl^KB>Kmm i'lfll^O 66 
1^ 

A 

I 67 
(^tuk Mnk ijJLumbic i/-^%£ taxation 

Uyiisj-Lifin^ 
Jliuci SLids 
17 ^Li On ^mr 68 lieLLon 3^££a J\acL 
jDiks C^nuaaEX 
^ZEsk ^oddE±± 

<3uturE "BlL ^Hu Sd EX 
c^ock cTjoh 
)anana 69 !7a^ cD ^at 70 

mmm^K 
71 
* tT£ tnank ^VEZUonE. ivno kai. n£.Lti£.d at iintk iki± 
ijEaxDook ana Look joxivaxd to tks. qrtat kabbsninqi 
or tks. Tutuxs. iviikin tks. qzE-sk i.ui.t£.ni. 

^UoUX \jeLlOIV ^X£.£.ki. 

^aLLu Cannon 
J^snnu SJ'Lsminu 
.^nton J\xuckij 
J^ou ^lliqLioxini 72